Noutăţi 2014-2015

Prev Next

Comemorarea Armistitiului de la 11 noiembrie 1918

Comemorarea Armistitiului de la 11 noiembrie 1918

                    Marti 11 noiembrie 2014, zi aniversară a armistiţiului Primului Război Mondial, Ambasadorul Franţei în România, Dl. François Saint-Paul, şi Dl. Werner Hans Lauk, Ambasadorul Republicii Federale Germania în România, au participat împreună la o ceremonie de comemorare  a soldaţilor căzuţi în timpul Primului Război Mondial pe pământ românesc şi a tuturor celor care s-au jertfit pentru Franţa. Cu acest prilej elevii Colegiului German Goethe fragmente din jurnalul lui Gerhard Velburg și au depus o coroană în memoria eroilor martiri.

Cros în memoria căderii Zidului Berlinului

Cros în memoria căderii Zidului Berlinului

                       În data de 09.11.2014, s-a desfăşurat la Bucureşti un cros în memoria căderii Zidului Berlinului , organizat de Ambasada Germaniei.Elevi și profesori ai  Colegiului German Goethe au fost invitați să participe la acest eveniment care amintește de evenimentele istorice din urmă cu 25 de ani.

Imprimare

Despre Noi

Colegiul German Goethe este școala minorității germane din București, aflată în subordinea Ministerului Educației și Cercetării din România. Limba de predare este germana, a cărei cunoaștere este verificată printr-un test la care toți candidații trebuie să obțină un punctaj satisfăcător.

Odată admiși, elevii vor fi repartizați unui învățător vorbitor de limba germană, toate obiectele de studiu fiind predate în această limbă.

Din clasa a V-a, ca la orice scoală din România, fiecare materie este predată de către un profesor de specialitate. În funcție de posibilități unele obiecte sunt încredințate unor profesori veniți din Germania. Astfel, la sfârșitul ciclului primar, toți elevii stăpânesc deja bazele terminologiei de specialitate germane pentru cele mai multe obiecte. În clasa a III-a se începe studiul primei limbi străine - engleza. La capătul primilor patru ani de școală elevii vor avea o bază solidă de cunoștințe care le va ușura tranziția spre gimnaziu.

Pentru cei care nu s-au înscris în clasa I la Colegiul German Goethe există posibilitatea de a da un test de limbă germană înainte de gimnaziu. Clasele V-VIII au un rol fundamental în formarea elevilor. Aceștia trebuie să-și însușească cunoștințe de cultură generală din cele mai variate domenii, care vor fi verificate la sfârșitul clasei a VIII-a prin examenul de Evaluare națională. În gimnaziu se vor forma deprinderile de lucru care le vor fi necesare elevilor pe tot parcursul vieții școlare.

Colegiul german le oferă tuturor absolvenților de gimnaziu șansa de a-și continua studiile în limba germană, în cadrul filierei teoretice. Paleta de opțiuni este foarte largă: viitorii elevii pot alege între următoarele specializări:

  • În cadrul profilului real:
    • specializarea matematică-informatică
  • În cadrul profilului umanist:
    • specializările științe sociale și filologie
  • Secția specială

Deși fiecare dintre aceste secții este orientată către o anumită finalitate, toți absolvenții părăsesc liceul cu un bogat bagaj de cunoștințe de cultură generală.

La sfârșitul studiilor absolvenții profilurilor real și umanist primesc din partea Ministerului Educației și Cercetării certificatul de competență profesională lingvistică (limba germană) iar din partea statului german certificatul "Deutsches Sprachdiplom" de tip I sau II, în funcție de profilul absolvit.

Absolvenții secției speciale primesc, după susținerea și promovarea examenului Abitur, din partea Ministerului Educației și Cercetării diploma de Bacalaureat, iar din partea statului german diploma echivalentă (Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife).