Deschiderea anului școlar

In atentia parintilor si elevilor:

Aici puteti descarca toate pozele realizate cu ocazia Deschiderii Anului Scolar 2014-2015

Deschiderea anului școlar va avea loc luni, 15.09.2014, ora 10, la sediul din strada Cihoschi   nr.17. La deschidere vor participa clasele 0 – XII.

Elevii colegiului vor veni în uniforme. Pentru achiziționarea acestora programul este următorul:

  • la biblioteca școlii: vineri, 12 septembrie între orele 9 – 14:
  • magazin DEPOT 96, Splaiul Unirii nr.96: Sâmbăta între orele 10 – 20, Duminică între orele 10 – 18.

Pentru buna desfășurare a festivității de deschidere, membrii INTERACT, îmbrăcați în veste fluorescente vor ghida părinții și elevii.

Grădinița începe luni ora 9.00 în sediul din Christian Tell nr.22.

Ședințele cu părinții pentru clasa 0 vor avea loc luni, ora 18, în sediul din Christian Tell nr. 22 și pentru clasa I, marți, ora 18, sediul din Christian Tell nr. 22.

Imprimare

Despre Noi

Colegiul German Goethe este școala minorității germane din București, aflată în subordinea Ministerului Educației și Cercetării din România. Limba de predare este germana, a cărei cunoaștere este verificată printr-un test la care toți candidații trebuie să obțină un punctaj satisfăcător.

Odată admiși, elevii vor fi repartizați unui învățător vorbitor de limba germană, toate obiectele de studiu fiind predate în această limbă.

Din clasa a V-a, ca la orice scoală din România, fiecare materie este predată de către un profesor de specialitate. În funcție de posibilități unele obiecte sunt încredințate unor profesori veniți din Germania. Astfel, la sfârșitul ciclului primar, toți elevii stăpânesc deja bazele terminologiei de specialitate germane pentru cele mai multe obiecte. În clasa a III-a se începe studiul primei limbi străine - engleza. La capătul primilor patru ani de școală elevii vor avea o bază solidă de cunoștințe care le va ușura tranziția spre gimnaziu.

Pentru cei care nu s-au înscris în clasa I la Colegiul German Goethe există posibilitatea de a da un test de limbă germană înainte de gimnaziu. Clasele V-VIII au un rol fundamental în formarea elevilor. Aceștia trebuie să-și însușească cunoștințe de cultură generală din cele mai variate domenii, care vor fi verificate la sfârșitul clasei a VIII-a prin examenul de Evaluare națională. În gimnaziu se vor forma deprinderile de lucru care le vor fi necesare elevilor pe tot parcursul vieții școlare.

Colegiul german le oferă tuturor absolvenților de gimnaziu șansa de a-și continua studiile în limba germană, în cadrul filierei teoretice. Paleta de opțiuni este foarte largă: viitorii elevii pot alege între următoarele specializări:

  • În cadrul profilului real:
    • specializarea matematică-informatică
  • În cadrul profilului umanist:
    • specializările științe sociale și filologie
  • Secția specială

Deși fiecare dintre aceste secții este orientată către o anumită finalitate, toți absolvenții părăsesc liceul cu un bogat bagaj de cunoștințe de cultură generală.

La sfârșitul studiilor absolvenții profilurilor real și umanist primesc din partea Ministerului Educației și Cercetării certificatul de competență profesională lingvistică (limba germană) iar din partea statului german certificatul "Deutsches Sprachdiplom" de tip I sau II, în funcție de profilul absolvit.

Absolvenții secției speciale primesc, după susținerea și promovarea examenului Abitur, din partea Ministerului Educației și Cercetării diploma de Bacalaureat, iar din partea statului german diploma echivalentă (Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife).