Noutăţi 2014-2015

Prev Next

Comemorarea Armistitiului de la 11 noiembrie 1918

Comemorarea Armistitiului de la 11 noiembrie 1918

                    Marti 11 noiembrie 2014, zi aniversară a armistiţiului Primului Război Mondial, Ambasadorul Franţei în România, Dl. François Saint-Paul, şi Dl. Werner Hans Lauk, Ambasadorul Republicii Federale Germania în România, au participat împreună la o ceremonie de comemorare  a soldaţilor căzuţi în timpul Primului Război Mondial pe pământ românesc şi a tuturor celor care s-au jertfit pentru Franţa. Cu acest prilej elevii Colegiului German Goethe fragmente din jurnalul lui Gerhard Velburg și au depus o coroană în memoria eroilor martiri.

Cros în memoria căderii Zidului Berlinului

Cros în memoria căderii Zidului Berlinului

                       În data de 09.11.2014, s-a desfăşurat la Bucureşti un cros în memoria căderii Zidului Berlinului , organizat de Ambasada Germaniei.Elevi și profesori ai  Colegiului German Goethe au fost invitați să participe la acest eveniment care amintește de evenimentele istorice din urmă cu 25 de ani.

Imprimare

Despre Noi

Colegiul German Goethe este școala, care continuă tradiția învățământului pentru minoritatea germană din București, fiind înființată acum peste 250 de ani. Școala se află în subordinea Ministerului Educației și Cercetării Științifice și se înscrie într-o rețea de unități de învățământ cu predare în limba germană. Cunoașterea limbii germane este o condiție pentru înscrierea  la aceasta școala.

Conform legislației, toate disciplinele în afara limbii și literaturii române, pot fi predate în limba germană, dacă se asigură de către ISMB repartizarea unor cadre didactice bune cunoscătoare ale limbii germane. În clasa a III-a  se începe studiul primei limbi străine - engleza. La sfârștul primilor patru ani de școală elevii vor avea o bază solidă de cunoștințe care le va ușura tranziția spre  ciclul gimnazial. 

Din clasa a V-a, ca la orice școală din România, fiecare disciplină este predată de către un profesor de specialitate. În funcție de posibilități unele  discipline sunt încredințate unor profesori veniți din Germania, în baza unui acord bilateral. Astfel, la sfârșitul ciclului primar,  elevii cunosc bazele terminologiei de specialitate  în limba germană.

Pentru cei care nu s-au înscris în clasa I la Colegiul German Goethe există posibilitatea de a (da) susține un test de limba germană înainte de gimnaziu. Clasele V-VIII au un rol fundamental în formarea elevilor. Aceștia trebuie să-și însușească cunoștințe de cultură generală din cele mai variate domenii, care  urmează a fi verificate la sfârșitul clasei a VIII-a prin examenul de Evaluare națională. În gimnaziu se vor forma deprinderile de lucru care le vor fi necesare elevilor pe tot parcursul vieții școlare.

Colegiul (german)  J.W. Goethe, cu limba de predare germană le oferă  absolvenților de gimnaziu șansa de a-și continua studiile în limba germană, în cadrul filierei teoretice. Paleta de opțiuni este foarte largă: viitorii elevii pot alege între următoarele specializări:

·         În cadrul profilului real:

o    specializarea matematică-informatică

·         În cadrul profilului umanist:

o    specializările științe sociale și filologie

·         Secția specială

Deși fiecare dintre aceste secții este orientată către o anumită finalitate, toți absolvenții părăsesc liceul cu un bogat bagaj de cunoștințe de cultură generală în limba germană.

La sfârșitul studiilor absolvenții profilurilor real și umanist  pot susține probe fixate de (primesc din partea Ministerului Educației și Cercetării Științifice) MEși  pot obține certificatul de competență profesională lingvistică (limba germană), iar absolventii profilului real pot obtine si certificatul de competenta profesionala in informatica. Elevii pot obține din partea statului german, în urma susținerii unor probe de examen specifice, certificatul "Deutsches Sprachdiplom"II, în funcție de  nivelul cunoștințelor de limba germană.

Absolvenții secției speciale obțin, după susținerea și promovarea examenului  de bacalaureat , din partea (Ministerului Educației și Cercetării Științifice) MECȘ diploma de Bacalaureat, iar din partea statului german diploma echivalentă:Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife.