ÎNSCRIERI LA GRĂDINIŢĂ – GRUPA MICĂ

            În conformitate cu adresa M.E.N nr.35677/26.03.2014 referitoare la cuprinderea copiilor cu vârste între 3 – 6 ani în învăţământul preşcolar vă informăm că înscrierea copiilor la grupa mică se desfăşoară astfel:

 • 28.04.2014 – 30.05.2014 etapa I  de înscriere
 • 03.06.2014 afişare locuri libere
 • 04.06.2014 – 04.07.2014 etapa II de înscriere
 • 04.07.2014 afişare locuri libere

Grupa

Număr copii 2013 - 2014

Număr copii 2014 - 2015

Mică

3 grupe – 70

2 grupe - 40

Mijlocie

2 grupe - 58

Nu mai există locuri

Mare

2 grupe - 68

Nu mai există locuri

Înscrierile se fac la sediul colegiului din Str.S.Cihoschi nr.17, sector 1, program de înscriere: luni – vineri, între orele 10.00 – 15.00.

Acte necesare:

 • fişă personală copil (se completează la sediul colegiului)
 • copie certificat naştere copil
 • copie C.I./B.I. părinţi
 • adeverinţă de salariat părinţi
 • folie de plastic

Criterii specifice de departajare : 

Criteriul

Documente doveditoare

Fraţi şi surori care frecventează / au frecventat grădiniţa germană a Colegiului German Goethe sau Colegiul German Goethe

Adeverinţă preşcolar/ elev Colegiul German Goethe

Părinţi absolvenţi ai Colegiului German Goethe sau ai unei facultăţi de profil

Copie diplomă de bacalaureat sau diplomă de licenţă

Părinţi cunoscători / vorbitori de limbă germană

 

Atestat de limbă

Noutăţi

Prev Next

PROIECTE SĂPTĂMÂNA „ȘCOALA ALTFEL”

LISTA PROIECTELOR PENTRU SĂPTĂMÂNA „ȘCOALA ALTFEL”

Clasa pregătitoare și clasa I

Borderoul de evaluare pentru interviul din 8.03.2014 și 9.03.2014      

Informatii importante pentru clasa pregatitoare si clasa 1

1.În anul școlar 2014/2015 la Colegiul German "Goethe" se vor organiza patru clase pregătitoare.2.La clasa întâi sunt patru locuri rămase libere.3.Perioada de înscriere este între 24 februarie-7 martie, luni - vineri între orele 8-20 ; sâmbătă 8-13 și vineri 7 martie până la ora 16.4.Interviul de limba germana va avea loc în zilele de 8 și 9 martie conform procedurii de mai jos.5.Ziua " Porților Deschise " va avea loc în ziua de 28 februarie între orele 9-17 la sediul Colegiului German "Goethe" din Calea Dorobanților nr. 163.6. Programarea la interviu se va afișa vineri, 7 martie după ora 18.

Metodologii, simulari si evaluari

Simularea Evaluării Naționale se organizează pentru familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naționale, respectiv a unui examen de bacalaureat național si cu scopul de a optimiza rezultatele obținute de către elevii din învățământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.

Imprimare

Despre Noi

Colegiul German Goethe este școala minorității germane din București, aflată în subordinea Ministerului Educației și Cercetării din România. Limba de predare este germana, a cărei cunoaștere este verificată printr-un test la care toți candidații trebuie să obțină un punctaj satisfăcător.

Odată admiși, elevii vor fi repartizați unui învățător vorbitor de limba germană, toate obiectele de studiu fiind predate în această limbă.

Din clasa a V-a, ca la orice scoală din România, fiecare materie este predată de către un profesor de specialitate. În funcție de posibilități unele obiecte sunt încredințate unor profesori veniți din Germania. Astfel, la sfârșitul ciclului primar, toți elevii stăpânesc deja bazele terminologiei de specialitate germane pentru cele mai multe obiecte. În clasa a III-a se începe studiul primei limbi străine - engleza. La capătul primilor patru ani de școală elevii vor avea o bază solidă de cunoștințe care le va ușura tranziția spre gimnaziu.

Pentru cei care nu s-au înscris în clasa I la Colegiul German Goethe există posibilitatea de a da un test de limbă germană înainte de gimnaziu. Clasele V-VIII au un rol fundamental în formarea elevilor. Aceștia trebuie să-și însușească cunoștințe de cultură generală din cele mai variate domenii, care vor fi verificate la sfârșitul clasei a VIII-a prin examenul de Evaluare națională. În gimnaziu se vor forma deprinderile de lucru care le vor fi necesare elevilor pe tot parcursul vieții școlare.

Colegiul german le oferă tuturor absolvenților de gimnaziu șansa de a-și continua studiile în limba germană, în cadrul filierei teoretice. Paleta de opțiuni este foarte largă: viitorii elevii pot alege între următoarele specializări:

 • În cadrul profilului real:
  • specializarea matematică-informatică
 • În cadrul profilului umanist:
  • specializările științe sociale și filologie
 • Secția specială

Deși fiecare dintre aceste secții este orientată către o anumită finalitate, toți absolvenții părăsesc liceul cu un bogat bagaj de cunoștințe de cultură generală.

La sfârșitul studiilor absolvenții profilurilor real și umanist primesc din partea Ministerului Educației și Cercetării certificatul de competență profesională lingvistică (limba germană) iar din partea statului german certificatul "Deutsches Sprachdiplom" de tip I sau II, în funcție de profilul absolvit.

Absolvenții secției speciale primesc, după susținerea și promovarea examenului Abitur, din partea Ministerului Educației și Cercetării diploma de Bacalaureat, iar din partea statului german diploma echivalentă (Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife).